CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU

KHÁCH MUA LẺ

  • Tổng hoá đơn lẻ trong 1 năm mua sản phẩm trị giá từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ khách hàng nhận 10% chiết khấu + điểm thưởng của từng sản phẩm
  • Tổng hoá đơn lẻ trong 1 năm mua sản phẩm trị giá từ 10.000.000vnđ khách hàng nhận 15% chiết khấu + điểm thưởng của từng sản phẩm
  • Lưu ý: chương trình không được áp dụng vào đơn hàng của chương trình khuyến mãi

KHÁCH SỈ

  • Nhận chiếc khấu trực tiếp phần trăm của đơn hàng sỉ